SYSTEM DO BUDŻETOWANIA

Oszczędzaj dzięki lepszej kontroli budżetu!

Wybierz prostą aplikację do budżetowania dla Twojego zespołu

Planuj budżet szybko i wygodnie

Zrezygnuj z przepisywania danych, sklejania wielu arkuszy, zapomnij o ciągłych korektach oraz przeciągających się akceptacjach. Twórz i akceptuj budżety za pomocą kilku kliknięć!

Sprawdzaj wykonanie budżetu w dowolnym momencie

Zyskaj dostęp na bieżąco, z każdego urządzenia mobilnego do aktualnego stanu realizacji budżetu. Analizuj i raportuj wyniki w dowolnym momencie!

Kontroluj budżet i unikaj niepotrzebnych kosztów

Pilnuj kosztów, zmniejsz ryzyko przekroczenia budżetu. Błyskawicznie podejmuj oraz wprowadzaj decyzje o modyfikacji planu

Zacznij korzystać z aplikacji już dziś!

Skonfiguruj gotową aplikację za pomocą prostych formuł i od razu udostępnij ją pozostałym pracownikom

Dowiedz się więcej o aplikacji do budżetowania!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez QALCWISE.COM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, NIP: 7010115493 - Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu

Klauzula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest spółka QALCWISE.COM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, NIP: 7010115493, zwana dalej: „ADO”. Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zamieszczoną w formularzu, przez co należy rozumieć także podjęcie wszelkich czynności wymagających wyjaśnienia zgłoszonego pytania, problemu, reklamacji etc. Podanie przez Pana/ Panią danych określonych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia Pana/Pani zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji odpowiedzi na zapytanie, a w niektórych przypadkach także przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Administratora na podstawie jego uzasadnionego interesu (np. roszczenie lub skarga odnotowana w Pana/Pani wiadomości). 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej wyżej zgody przetwarzane będą aż do czasu jej cofnięcia. 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Przekazane dane nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane do Państw spoza EOG i Organizacji Międzynarodowych.

SYSTEM DO BUDŻETOWANIA – JEDYNA APLIKACJA

automatyzująca proces budżetowania z profesjonalnym workflow i raportami, z której możesz zacząć korzystać już dziś!

Program do budżetowania – wygodnie twórz plan budżetowy

Zamiast w Excelu, pozwól kierownikom tworzyć budżety w intuicyjnej aplikacji. Koniec z problemem zarządzania wieloma wersjami budżetu! Wszystkie dane znajdą się od razu w jednym miejscu, bez konieczności ich przepisywania. Wygeneruj gotowe zestawienie i prześlij je jednym kliknięciem do akceptacji.

Elastycznie zarządzaj zadaniami

Dzięki zapewnieniu pracownikom dostępu do właściwych informacji, pomóż podejmować lepsze i terminowe decyzje.

Kontroluj budżet w czasie rzeczywistym

Zintegruj aplikację z obiegiem zamówień i faktur, aby na bieżąco śledzić koszty, przychody i ich stopień realizacji. Dzięki centralizacji danych lepiej panujesz nad budżetem i szybciej reagujesz na odchylenia.

Zawsze wiesz, co się dzieje

Jedyna aplikacja, która pozwala w elastyczny sposób, graficznie definiować przebieg całego procesu biznesowego. Dopasuj system do organizacji, a nie na odwrót!

%

O tyle możesz obniżyć koszty obsługi tworzenia budżetu przenosząc proces do aplikacji

%

Dzięki automatyzacji tyle czasu dziennie mogą odzyskać pracownicy i poświęcić go na zadania wymagające kreatywności

%

O tyle może wzrosnąć produktywność zespołów, które korzystają z automatycznego workflow

Masz dość zbierania plików z budżetami od kierowników, przepisywania i scalania danych, zarządzania wersjami pliku, dochodzenia kto wprowadził zmianę i pilnowania poprawności wyliczeń? To znaczy, że czas przenieść proces budżetowania do intuicyjnej aplikacji! Umożliwi Ci ona szybkie i sprawne przygotowywanie planu budżetowego i prognoz na kolejne okresy, a także raportów.

Zwiększ efektywność swojego zespołu, eliminując manualne administrowanie budżetem. Aplikacja do budżetowania Qalcwise zapewnia sprawne zarządzanie obiegiem informacji i akceptacji. Umożliwia łatwe wprowadzanie korekt i archiwizowanie zmian. Gwarantuje możliwość monitorowania na bieżąco realizacji planu i reagowania na odchylenia.

Przekonaj się, ile możesz zyskać dzięki digitalizacji!

Zastąp żmudne i czasochłonne ręczne przetwarzanie danych wygodną aplikacją

r

Zyskaj pełną transparentność i lepszą kontrolę dzięki zawsze aktualnej informacji o statusie realizacji budżetu

Zaoszczędź czas dzięki automatyzacji i zwiększ terminowość decyzji

N

Precyzyjniej planuj budżet, popraw jakość danych i zmniejsz liczbę pomyłek

Zyskaj dostęp do wszystkich danych i raportów z każdego urządzenia mobilnego

Zaufali nam