Jak low-code i no-code pomoże firmom w 2021 roku?

low-code no-code trendy 2021

COVID-19 spowodował ogromne gospodarcze zawirowania na całym świecie, wiele przedsiębiorstw zamroziło zatrudnienia i wstrzymało inwestycje. Wiele też dostrzegło swoje braki technologiczne, napotkało wyzwania programistyczne, jak niezabezpieczone oprogramowanie wewnętrzne czy brak dopasowanych rozwiązań. Firmy dostrzegły konieczność cyfryzacji i automatyzacji pracy, aby sprostać nowym wyzwaniom. Tym samym pandemia znacznie przyspieszyła cyfrową transformację, otwierając szerzej drzwi technologiom low-code i no-code.

Mniej kodu, mniej problemów

Szybka transformacja cyfrowa tworzy ogromną lukę pod względem podaży i popytu na programistów. Choć do branży dołącza coraz więcej nowych deweloperów, to wciąż ich nie wystarcza. Dlatego też platformy low-code i no-code nabiorą w 2021 roku rozpędu. Aż 85% inżynierów przewiduje, że korzystanie z tych narzędzi stanie się wkrótce powszechne (1). Narzędzia low-code przeznaczone są dla programistów, pozwalają tworzyć im systemy przy niewielkim nakładzie pracy. Z kolei platformy no-code, dedykowane są nie-programistom. Umożliwiają one ekspertom biznesowym o minimalnych umiejętnościach informatycznych samodzielną budowę i obsługę stosunkowo prostych aplikacji, danych i zadań związanych z integracją procesów.

Platformy low-code i no-code powstały, aby uprościć dostarczanie technologicznych rozwiązań w firmach. Obie technologie pozwalają dużo szybciej wdrażać niezbędne aplikacje i automatyzować pracę. Korzystając z tych narzędzi, firmy mogą usprawnić przepływy pracy i zmniejszyć obciążenie, umożliwiając pracownikom skupienie się na innych ważniejszych zadaniach. Narzędzia „niskiego kodu” i „bez kodu” obniżają barierę wejścia dzięki wizualnym interfejsom programistycznym i narzędziom typu „przeciągnij i upuść”. 

Platformy no-code, jak Qalcwise, pozwalają po krótkim szkoleniu dowolnemu użytkownikowi tworzyć nawet zaawansowane aplikacje biznesowe. Na przykład pracownik działu HR może w kilka dni  stworzyć aplikację do obsługi wniosków urlopowych, pracownik działu księgowości aplikację do zarządzania wydatkami pracowniczymi, a pracownik administracji aplikację do obsługi floty. Znając przebieg procesu, za pomocą wizualnych komponentów (widgetów), niczym z klocków LEGO, mogą zaprojektować aplikację, do której przeniosą to, co dotąd robili w Excelu czy kilku innych programach. Tak rodzi się nowa grupa użytkowników zwanych „citizen developers” (obywatelscy programiści), przejmująca cześć kompetencji IT. Brak kodu pozwala nietechnicznym pracownikom na samodzielne wprowadzanie innowacji i rozwijanie oprogramowania w ciągu tygodni, a nie miesięcy.

Firmy wolą rozwiązania Zrób-to-sam

W zeszłym roku podczas konferencji Ignite 2020, Satya Nadella, CEO Microsoft, przyznał, że firmy będą rozwijać oprogramowanie we własnym zakresie. Dziesięć lat temu Microsoft spodziewał się sprzedawać firmom swoje rozwiązania, a dziś wie, że musi angażować się w publiczne tworzenie oprogramowania korporacyjnego na dużą skalę. Gartner (2) przewiduje, że w ciągu 3-5 lat aż 65% rozwiązań będzie powstawało wewnątrz firm przy użyciu low-code i no-code wspartych przez boty programowe AI i uczenie maszynowe.

Oprogramowanie obywatelskie umożliwia szybsze i bardziej dopasowane do potrzeb biznesu wprowadzanie zmian technologicznych w firmach, tym samym zwiększając ich konkurencyjność i innowacyjność. Pozwala też nadać procesowi automatyzacji bardziej demokratyczny, kreatywny, elastyczny i etyczny charakter. Dzięki zaangażowaniu biznesowych ekspertów, mają oni większy wpływ na powstające rozwiązania i to, jak będzie wyglądała ich praca w przyszłości. Tworząc multidyscyplinarne zespoły, organizacje mogą wypracować rozwiązania w 100% dopasowane do swoich potrzeb, pozwalając lepiej wykorzystać wewnętrzne talenty i możliwości. A także lepiej przygotować zespoły na pracę zdalną w czasie i po pandemii, zapewniając większą technologiczną odporność na niespodziewane zmiany (3).

Źródła:

  1. Internal Survey Says No-code/Low-code Will Be IT Priority in Next Nine Months
  2. The Most Disruptive Trend Of 2021: No Code / Low Code
  3. 6 Trends on the Gartner Hype Cycle for the Digital Workplace, 2020