4 sposoby, aby skutecznie sprzedawać przez program partnerski

qalcwise_partnerwise_blog

Kluczem do osiągnięcia zadowalających rezultatów finansowych przez sieć partnerską jest sprawna komunikacja i efektywna współpraca. Poznaj 4 warunki gwarantujące udane zarządzanie programem partnerskim oraz jedno narzędzie, które pomoże Ci je spełnić – aplikację Partnerwise.

Według ChannelFutures.com ponad ¾ produktów i usług na świecie sprzedawanych jest przez kanały pośrednie. Jednym z takich kanałów jest partnerska sieć sprzedaży. Zdecydowana większość firm w sieciach partnerskich przeżywa jednak trudności – 65% CMO nie wie jak zarządzać wzrostem sieci, ponad 25% partnerów zaś skarży się na problemy z rozliczaniem płatności, onboardingiem i uzyskaniem odpowiednich kwalifikacji. Jak efektywnie zarządzać programem partnerskim? Oto 4 warunki udanej współpracy:

1. Jasne warunki współpracy

Każdy biznes powinien funkcjonować według jasno ustalonych zasad. Nie inaczej jest w przypadku programów partnerskich. Aby określić zasady współpracy należy zacząć od wyznaczenia celu, określenia kryteriów sukcesu i metod jego mierzenia. To pozwoli sformułować główne założenia współpracy, które zostaną zawarte w umowie. Pozostałe, mniej formalne kwestie trafią do “dobrych praktyk”, najczęściej przekazywanych w postaci osobnego dokumentu czy prezentacji. Zasady te powinny definiować sposób działania programu partnerskiego, zapewniając jej sprawne funkcjonowanie i efektywność.

Pozyskiwanie nowych klientów, rejestracja umów i rozliczenia, zgłaszanie nowych okazji sprzedaży i onboarding klienta – każdy z tych procesów powinien odbywać się według ustalonych standardów. Wiele firm jednak takich standardów nie precyzuje, ani nie ma ustalonej polityki ich egzekwowania czy monitorowania. Jest to zwyczajnie trudne i czasochłonne, najczęściej więc współpraca opiera się na ręcznie przygotowywanych zestawieniach w arkuszach, podatnych na błędy i opóźnienia.

Z pomocą przychodzą narzędzia automatyzujące współpracę i zapewniające sprawną komunikację, takie jak aplikacja Partnerwise. Dzięki zaszytym regułom i gotowym formularzom aplikacja wymusza wprowadzanie danych i raportowanie wyników według ustalonych zasad. Partnerwise gwarantuje, że przestrzeganie zasad będzie proste i wygodne oraz korzystne dla obu stron. Twoi partnerzy otrzymają przyjazne narzędzie, które pozwoli im prawidłowo raportować wyniki i śledzić rezultaty finansowe, bez konieczności kompilowania i wymiany niepotrzebnej korespondencji. Natomiast Twoja firma otrzyma zawsze aktualne źródło wiedzy, w którym będzie mogła identyfikować najlepiej rokujących partnerów i optymalizować działania pod kątem maksymalizacji przychodów. Dzięki Partnerwise “dobre praktyki” nie pozostaną takimi tylko na papierze.

Dzięki aplikacji Parterwise, współpraca odbywa się na jasno określonych warunkach. Każdy z partnerów otrzymuje dostęp do prostego dashboardu, który pozwala rejestrować zdarzenia, umowy i raportować wyniki według ustalonych standardów.

3. Motywacja i aktywizacja

Z reguły partnerzy zajmują się sprzedażą produktów i usług więcej niż jednej firmy. Mogą nawet sprzedawać rozwiązania Twojej konkurencji. Nie ma się czym martwić, to całkowicie normalna sytuacja rynkowa, w której musisz konkurować o uwagę i lojalność partnera. Co zrobić, żeby partner nie przestawał traktować Cię priorytetowo? Przede wszystkim partnerom należy zapewnić onboarding, który może obejmować szkolenia, warsztaty i niezbędne materiały edukacyjne, zarówno sprzedażowe, marketingowe, jak i techniczne. Na dalszych etapach współpracy warto zadbać o łatwy dostęp do wiedzy, wsparcia i ekspertów, ale też wspólne działania marketingowe, promocje i motywujące akcje specjalne. Stworzenie takiej bazy wiedzy i platformy komunikacji umożliwi Ci Partnerwise.

Ale to nie wszystko. Program partnerski to nic innego jak sieć współpracujących ze sobą ludzi, którzy, aby pracować wydajniej i z większym zaangażowaniem, potrzebują wsparcia i motywacji. Nic nie może się równać z dobrą, opartą na zaufaniu relacją biznesową. I choć systemy nie zastąpią kontaktu, to mogą go znacząco ułatwić. Dzięki automatyzacji codziennych, rutynowych czynności oraz uproszczeniu i digitalizacji procesów, zyskasz więcej czasu na budowanie relacji, pozyskiwanie informacji zwrotnych od klientów, identyfikowanie najsłabszych ogniw. Jeśli chcesz, aby Twój program partnerski przynosił spodziewane rezultaty, badaj nastroje swoich partnerów i odpowiadaj na ich potrzeby, reaguj na problemy.

Każdy z partnerów ma dostęp do aktualnej bazy wiedzy – dokumentów, wzorów umów, materiałów szkoleniowych, filmów instruktażowych itp.

3. Sprawna wymiana i analiza danych

Rozproszona komunikacja z pracownikami partnerów oraz brak dostępu do aktualnych i kompletnych danych o sprzedaży mogą być źródłem wielu problemów. Jak prezentują się przychody z klientów, jak wygląda realizacja KPI, jak kształtują się marże, które kanały notują najlepszą konwersję? W oparciu o takie informacje zarówno Ty, jak i partnerzy możecie planować i optymalizować działania oraz tworzyć wiarygodne prognozy. Współpraca układa się najlepiej, gdy zarówno dostawca usługi jak i jej dystrybutor pracują w tym samym momencie, na tych samych danych. I to właśnie zapewni Wam Partnerwise. Jeśli raporty o wynikach przesyłasz cyklicznie, np. raz na miesiąc, może się okazać, że w kluczowym momencie będzie już za późno na wprowadzenie zmiany czy modyfikację warunków dla klienta. Dzięki Partnerwise na wyniki odbiegające od normy możesz reagować w czasie rzeczywistym. Alerty o nieprawidłowościach, raporty na żądanie, bieżący monitoring wyników sprzedaży – to narzędzia, które sprawią, że w każdej chwili masz 100% kontrolę nad swoim programem partnerskim. Nie bez powodu mówi się, że czas to pieniądz!

Dzięki Partnerwise w prosty sposób zarejestrujesz nową możliwość sprzedażową

4. Atrakcyjny system prowizyjny

Programy partnerskie powinny opierać się na opłacalnym dla obu stron systemie wynagrodzeń. Pierwotnie założony model współpracy może z czasem okazać się niekorzystny dla Ciebie lub partnera. Powinieneś mieć dostęp do wszystkich wspomnianych wcześniej danych i informacji również po to, aby móc ocenić wkład i wyniki partnera oraz zapewnić optymalną strukturą wynagrodzeń. Zadbaj też o dodatkową gratyfikację za ponadprzeciętne rezultaty czy zaangażowanie. Pamiętaj, że nie jesteś jedynym producentem czy dostawcą na rynku i konkurujesz z innymi przedsiębiorcami i ich sieciami partnerskimi. Jeśli chcesz, aby partnerzy nadal angażowali się w Twój program i zapewniali wzrost sprzedaży, zadbaj o wynagrodzenia adekwatne do wyników, ale też atrakcyjne.

W Partnerwise masz możliwość podglądu wszystkich kluczowych informacji w czasie rzeczywistym! Monitoruj zawierane umowy i wydatki partnerów!

Dlaczego Partnerwise?

Efektywne wdrożenie powyższej strategii nie jest możliwe bez przyjaznego środowiska IT, z którego korzystaliby wszyscy partnerzy. Deklaracja celów biznesowych, wymiana informacji oraz analiza danych wymagają systemu, który zapewniałby wszystkim partnerom dostęp do tych samych narzędzi, danych i kanałów komunikacji. Korzystanie z różnych, niezintegrowanych narzędzi, zamkniętych CRM-ów, przygotowywanie zestawień w arkuszach, przesyłanie dokumentów mailowo – takie prowadzenie współpracy zazwyczaj jest czasochłonne i podatne na wiele błędów. Przede wszystkim jednak nie daje bieżącego wglądu w rezultaty i uniemożliwia błyskawiczną reakcję.

Zamiast korzystać z ręcznie przygotowywanych arkuszy kalkulacyjnych, warto sięgnąć po zaawansowane narzędzia usprawniające wszystkie aspekty zarządzania partnerami – od procesu wdrażania aż do włączenia partnera w sieć i płatności. Takie możliwości stwarza aplikacja Partnerwise, którą na bazie własnych doświadczeń i współpracy z partnerami stworzył zespół Qalcwise.

Partnerwise zapewnia: możliwość monitorowania i zarządzania siecią partnerów, śledzenie każdego etapu sprzedaży oraz wspieranie jego gorzej performujących elementów. Z kolei partnerom pozwala na wygodne zgłaszanie nowych zadań i możliwości sprzedażowych i raportowanie wyników. To co odróżnia Partnerwise od podobnych produktów, to funkcje wykraczające ponad standardową „rejestrację” zdarzeń i dokumentów. Aplikacje Qalcwise, zgodnie ze swoją nazwą (ang. Calculation-wise) umożliwiają kalkulację i generowanie ofert handlowych, kalkulację prognoz i budżetów, rozliczanie prowizji partnerów, bonusów i retro-rabatów, kalkulację stanów magazynowych i powiadamianie o np. konieczności ich uzupełnienia. Oferują do tego elastyczne reguły akceptacji i przepływu zadań.

Jeszcze dziś wypróbuj Partnerwise i zobacz, jak łatwo przekształcisz swoją sieć partnerską w najbardziej efektywny i wydajny kanał sprzedaży. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej: qalcwise@qalcwise.com