Skutecznie zarządzaj czasem swojego zespołu!

Wybierz prostą aplikację do rejestracji czasu pracy

Sprawnie zarządzaj zasobami ludzkimi i projektami

Wygodnie twórz harmonogram i rozdzielaj zadania, zyskaj stały dostęp do danych i monitoruj postępy projektów z dowolnego miejsca na świecie

Rejestruj obecności i absencje bez papierowych dokumentów czy Excela

Kontroluj czas pracy, optymalizuj obsadę zadań i twórz gotowe zestawienia oraz raporty kadrowe

Szybko i łatwo rozliczaj czas pracy

Przechowuj wszystkie dane w jednym miejscu, wygodnie wyliczaj wynagrodzenie pracownikom dla każdego typu umowy

Zacznij korzystać z aplikacji już dziś!

Skonfiguruj gotową aplikację za pomocą prostych formuł i od razu udostępnij pozostałym pracownikom

Dowiedz się więcej o aplikacji do ewidencji czasu pracy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez QALCWISE.COM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, NIP: 7010115493 - Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu

Klauzula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest spółka QALCWISE.COM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, NIP: 7010115493, zwana dalej: „ADO”. Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zamieszczoną w formularzu, przez co należy rozumieć także podjęcie wszelkich czynności wymagających wyjaśnienia zgłoszonego pytania, problemu, reklamacji etc. Podanie przez Pana/ Panią danych określonych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia Pana/Pani zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji odpowiedzi na zapytanie, a w niektórych przypadkach także przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Administratora na podstawie jego uzasadnionego interesu (np. roszczenie lub skarga odnotowana w Pana/Pani wiadomości). 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej wyżej zgody przetwarzane będą aż do czasu jej cofnięcia. 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Przekazane dane nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane do Państw spoza EOG i Organizacji Międzynarodowych.

JEDYNA APLIKACJA

automatyzująca proces ewidencji czasu pracy i tworzenie harmonogramów z profesjonalnym workflow i raportami,
z której możesz zacząć korzystać już dziś!

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Zyskaj dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym! Możesz w każdej chwili monitorować postęp prac danych projektów za pomocą miesięcznego widoku.

Przejrzyste raporty czasu pracy

Widok dzienny umożliwia znacznie łatwiejsze zapisywanie godzin. Nie musisz już przeszukiwać ogromnych tabel, system sam wykryje poszukiwany termin i pokaże wszystkie dostępne pr

Wygodnie zarządzaj projektami

Dodawanie projektów staje się bajecznie proste, wystarczy wybrać klienta z bazy, określić rodzaj zadania (np. projekt, suport, sprzedaż) i już! System automatycznie będzie synchronizował liczbę godzin pozostałą w projekcie między wszystkimi jego uczestnikami.

Zawsze wiesz, co się dzieje

Jedyna aplikacja, która pozwala w elastyczny sposób, graficznie definiować przebieg całego procesu biznesowego. Dopasuj system do organizacji, a nie na odwrót!

%

O tyle możesz skrócić czas potrzebny kadrom na rozliczenie czasu pracy i wyliczenie wynagrodzenia

%

Tyle możesz zaoszczędzić na wynagrodzeniach za nadgodziny dzięki automatyzacji zarządzania zadaniami

%

Tyle czasu managerowie mogą zaoszczędzić na przygotowywaniu grafików dzięki aplikacji Qalcwise

Rozliczanie zadań, projektów czy czasu pracy przy pomocy papierowych formularzy i plików nadesłanych na koniec miesiąca może być uciążliwe. Dzięki aplikacji do automatyzacji rejestracji czasu pracy możesz obsłużyć te procesy za pomocą kilku kliknięć. Duplikuj powtarzalne harmonogramy, a twórz tylko nowe. To rozwiązanie sprawdzi się w firmach każdej wielkości, zatrudniających zarówno pracowników stacjonarnych, zdalnych, jak i czasowych czy zmianowych.

Dzięki automatyzacji przyspieszysz i ułatwisz tworzenie harmonogramów oraz wyeliminujesz pomyłki!

Przekonaj się, ile możesz zyskać dzięki digitalizacji!

Kadry zyskają wygodne narzędzie do rozliczania czasu pracy i nadgodzin, bez konieczności manualnej obsługi i przepisywania danych

W aplikacji możesz bezpośrednio nadzorować przepracowane godziny w czasie rzeczywistym, udostępniać informacje pracownikom, w kilka sekund eksportować dane i raporty

Aplikacja umożliwia planowanie i dokładny rejestr czasu pracy całych zespołów i pojedynczego pracownika zgodnie z Kodeksem Pracy

Aplikacja skraca czas poświęcony na zarządzanie zmianami w grafiku i wprowadzanie dynamicznych zmian

Automatyzacja usprawnia komunikację, zadania są szybciej realizowane, a firma płaci za faktycznie wykonaną pracę

Zaufali nam