Hu hu ha! Już jest Qalcwise Winter 2019/2020. Sprawdź, co mamy nowego?

Nie wiemy, czy jeszcze spadnie śnieg tej zimy, ale na Qalcwise spadł grad nowości! Zobacz, jakie poprawki, nowe funkcjonalności i zmiany wprowadziliśmy w najnowszej wersji platformy!

Zmiany dla Użytkowników

1.  Zmiana strumieni na obszary robocze


W nowej wersji ulepszono obszary robocze, dodając do nich opcję określenia czytelników i edytorów dla każdego strumienia z osobna, dzięki czemu usunięto prywatne strumienie, bo nie są one już więcej potrzebne do ukrywania strumieni.


Od teraz możemy też z góry zdefiniować czy w danym obszarze można skasować wnioski z archiwum, aby to zrobić należy kliknąć na strzałkę przy nazwie obszaru a następnie zaznaczyć checkbox.

2.  Nowa odsłona sekcji z historią wniosku


W odpowiedzi na prośby klientów przerobiono sekcję historyczną i dodano jej dużo przyjaźniejszy wygląd, nie tracąc przy tym na jej funkcjonalności.

3. Zastępstwa mogą być dedykowane dla konkretnego obszaru roboczego lub z jego wyłączeniem


Następnie użytkownik gdy tworzy zastępstwo, może określić, których obszarów jego zastępca nie powinien widzieć, a w których będzie mógł go zastępować.

4. Typ załącznika


Od teraz użytkownik widzi miniaturki załączników w poszczególnych wierszach, a po kliknięciu w miniaturkę pojawia się sekcja z załącznikiem w wierszu, skąd może on np. podejrzeć obrazy za pomocą lupy.

5. Nowe funkcjonalności w Home Page

Od teraz można dodawać więcej niż jeden filtr na jednej kolumnie w widoku tabelarycznym

  • W przypadku dat można używać formuły dziś:
  • Jeżeli ktoś potrzebuje używania Dashboardu na codzień, to po pierwszym kliknięciu w „Tablica” zostanie on rozwinięty i nasz wybór zostanie zapamiętany w przeglądarce przy kolejnych odwiedzinach platformy Qalcwise.

Zmiany dla Designerów

6. Brak możliwości usuwania pustego wiersza przy włączonej modyfikacji wierszy


Naprawiono błąd i od teraz użytkownik przypadkowo nie będzie w stanie usunąć sobie możliwości dodawania danych do tabeli.

7. Link i Doclink może być zapisany w komórce tekstowej

Dawniej taki zapis powodował błąd przy zapisie tych formuł w innych komórkach niż typu Link, teraz został on naprawiony przez co można swobodnie używać formuły link i doclink w komórce typu tekst.

8. Action step Biała lista

Od teraz w Qalcwise można w prosty sposób sprawdzić czy dany numer konta kontrahenta jest na liście czynnych podatników VAT.

Wynik działania action stepa biała lista:

9.  Typ załącznika


Od teraz w tabeli i arkuszu kalkulacyjnym możemy używać typu załącznik, aby dodawać załączniki wprost do wiersza tabeli, czy komórki arkusza:

10. Zmiana trybu zapisu danych w tabeli


Od teraz dane w tabelach, których odświeżanie jest ustawione na „Zawsze” nie są zapisywane w instancji, celem zmniejszenia rozmiaru pojedynczych wniosków.

11. Ustawianie zastępstw dla obszarów roboczych

Od teraz przy tworzeniu aplikacji Designer może zdefiniować w jakim trybie będzie można w niej używać zastępstw:

12.  Przyciski workflow widoczne są także w podglądzie.

13.  Business logi mają nowy interfejs

Kiedyś wyszukiwanie logów było bardzo trudne, dziś mamy w nich widok tabelaryczny, dzięki czemu możemy swobodnie sortować i filtrować logi po dowolnej kolumnie.