Ogłoszenie planu połączenia Qalcwise.com oraz Enovem Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

QALCWISE.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ORAZ

ENOVEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ENOVEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Pachnąca 81/38, 02-790 Warszawa}, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000878426, REGON: 387990764, NIP: 9512513167, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 28 kwietnia 2023 roku między QALCWISE.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółką Przejmującą oraz ENOVEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółką Przejmowaną: