Qalcwise to zupełnie nowa jakość

Korzyści

Wypróbuj nowoczesny sposób na tworzenie aplikacji biznesowych.

rest-api-icon

No code

Nie musisz być programistą, aby korzystać z platformy no code. To intuicyjne narzędzie, które pozwala tworzyć aplikacje bez użycia kodu.

admin-settings-icon

Elastyczność

No code pozwala na łatwe dostosowanie aplikacji do własnych potrzeb. Bez potrzeby programowania można dodawać własne elementy, integracje z zewnętrznymi narzędziami czy dodawać nowych użytkowniów.

performance-icon

Wysoka wydajność

Nowoczesna struktura platformy pozwala na dowolne skalowanie i integracje. Rónocześnie wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań biznesnowych gwarantuje bezpieczeńtwo światowej klasy.

finger-icon

Gotowe moduły

Bogata biblioteka gotowych rozwiązań. Dostępność do wszystkich funkcjonalności z poziomu Marketplace. Dosłownie parę kliknięć powala na uruchomienie nowego modułu aplikacji. Dostosowanie jej lub uzywanie gotowych rozwiązań.

Qalcwise to zupełnie nowa jakość

Projektuj
procesy w wizualnym edytorze

Korzyści

Qalcwise zawiera łatwy w obsłudze edytor wizualny, który umożliwia użytkownikom tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą przeciągania i upuszczania elementów, bez potrzeby pisania kodu. Edytor jest intuicyjny i umożliwia tworzenie zaawansowanych formularzy, tabel i interaktywnych widoków. Jeśli potrzebujesz zmian wprowadzasz je praktycznie od ręki lub w tym samym czasie może to zrobić ktoś wcześniej przeszkolony

Projektuj procesy w wizualnym edytorze

Tabele
baz danych oparte o komendy Excela

Qalcwise posiada możliwość tworzenia baz danych, które umożliwiają użytkownikom przechowywanie i zarządzanie danymi w aplikacji. Baza danych obsługuje różne typy danych, takie jak tekst, liczby, daty i pliki, oraz umożliwia łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych, dodatkowo qalcwise zaimplementował system komend wzorowany na komendach popularnego Excela. Każdy użytkownik, który jest użytkownikiem Excela w dużo szybszy i prostszy sposób jest w stanie zacząć tworzyć tabele, w których Qalcwise przechowuje dane.

Tabele baz danych oparte o komendy Excela

Integracje
oparte o nowoczesne API

Qalcwise umożliwia integrację z różnymi systemami i narzędziami, takimi jak systemy CRM, księgowości, e-commerce i analityki. Integracje te są łatwe do skonfigurowania i umożliwiają przesyłanie danych między aplikacjami. Udostępniamy REST API – dzięki czemu dajemy możliwość pobierania, wysyłania i aktualizowania danych zarówno w bazach danych, jak i aplikacjach.

Integracje oparte o nowoczesne API

Bezpieczeństwo
najwyższej klasy

Qalcwise zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych użytkowników i aplikacji. Zaimplementowane funkcje takie jak SSO, szyfrowanie danych i kontrole dostępu, w oparciu o m. in. najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania Microsoft Azure.

Bezpieczeństwo najwyższej klasy

Automatyzacja
i robotyzacja

Qalcwise oferuje możliwość automatyzacji procesów biznesowych, takich jak wysyłanie powiadomień, generowanie raportów i obsługa zadań. Automatyzacja, jak wszystko co oferuje qalcwise, jest łatwa do skonfigurowania i nie wymaga pisania kodu. Qalcwise jest otwarty nie tylko na pracę z użytkownikami, ale również na pracę z tak zwanymi ‘robotami’, oznacza to że można bez większych problemów poprzez nasze API połączyć robota z naszą aplikacją bądź bazą danych, aby część danego procesu albo i cały proces był obsługiwany przez zewnętrzne roboty napisane przez IT lub zewnętrznego podwykonawcę.

Automatyzacja i robotyzacja

Wsparcie
i dokumentacja

Qalcwise oferuje wsparcie techniczne oraz dokumentację dla użytkowników. Udostępniamy kursu e-learningowe z testami, dokumenty, FAQ, filmy instruktarzowe i webinary. Wszystko to sprawia , że nauka qalcwise jest łatwa i szybka.

Wsparcie i dokumentacja

Jeden
uniwersalny system aplikacji

Qalcwise oferuje unikalny ekosystem aplikacji, które mogą ze sobą współpracować i przenikać. Z perspektywy użytkownika oznacza to, że w jednym miejscu mogą znaleźć wszystkie potrzebne aplikacje. Z perspektywy firmy oznacza to pełną elastyczność i łatwość dodawania nowych aplikacji i usprawnianie istniejących procesów. Rzeczywistość biznesowa jest zmienna i dynamiczna, dzięki elastycznemu narzędziu jakim jest qalcwsie, dostajesz do ręki nowoczesne narzędzia, dzięki którym zmiany są szybkie, proste i efektywne kosztowo.

Jeden uniwersalny system aplikacji

Bez udziału IT udało się zautomatyzować forecastowania sprzedaży

Proces forecastowania w naszej firmie obejmuje 70 handlowców działających w całej Polsce w ramach różnych linii produktowych oraz różnych modeli sprzedaży. Prognozy przekazywane są do 11-osobowego działu planowania, w którym odbywa się scalanie i weryfikacja danych.​ Przetworzone plany sprzedaży trafiają mastępnie do zakładów.

Lafarge – Dyrektor ds. Planowania Sprzedaży i Operacji 

Jednym z wyzwań, przed którymi stawali potencjalni wykonawcy było zapewnienie rozwiązania bezpiecznego

Dzięki platformie Qalcwise i aplikacjom zbudowanym przez eNovem zyskaliśmy spójne środowisko umożliwiające sprawne i automatyczne zarządzanie wieloma procesami w miejsce ręcznego administrowania i papierowo – mailowej komunikacji. Z łatwością planujemy i raportujemy pracę, zyskaliśmy również lepszą kontrolę nad procesami.

Exeltis Poland – Head of Finance and Administration Poland & Baltics

Czas obsługi procesu skrócił się o 70%

Dzięki aplikacjom na platformie Qalcwise, Stena Line zoptymalizowała proces obsługi podróży służbowych. Dobrze dopasowane workflow i odpowiednie kalkulacje sprawiły, że satysfakcja pracowników korzystających z aplikacji wzrosła.

Stena Line – Główna Księgowa 

Zespół Qalcwise przygotował w zaledwie kilka tygodni kompleksową platformę HRowo-księgową obsługującą 15 000 pracowników.

Platforma dla Carrefour Polska składa się z 6 zintegrowanych aplikacji biznesowych obsługujących zadania z zakresu przyznawania urlopów, rozliczania delegacji i wydatków pracowniczych, a także wykorzystania bonów pieniężnych, przyznawania premii oraz automatycznego wykonywania przelewów.

Carrefour – HR Manager

Dzięki dostosowanej do specyfiki procesu aplikacji, pracownicy firmy zyskali proste narzędzie umożliwiające proste i szybkie  przygotowywanie, kontrolę i modyfikację prognoz.

Ręczne procesowanie danych i przesyłanie plików między działami stwarzało ryzyko pomyłki i błędnych wyników. Aplikacja uprościła zarządzanie prognozami sporządzonymi na różnych szczeblach organizacji, ułatwiając ich kompilację i raportowanie. Zaszyte reguły pozwalają lepiej kontrolować proces i dane, automatycznie informując o odchyleniach.

Saint Gobain – Kierownik Działu Cyfrowej Transformacji Biznesu

Poszukiwaliśmy wygodnej platformy HRowo-administracyjnej do obsługi naszej firmy

Aplikacje budowane są z gotowych komponentów (widgetów) i formuł znanych z Excela. Dzięki temu powstają one nawet 10 razy szybciej (niż rozwiązania tzw. custom dewelopment), zapewniając przy tym pełną elastyczność i skalowalność. Rozwiązanie Qalcwise było gotowe w zaledwie 2 miesiące

PSE Innowacje – CEO

Sprawdź
jak qalcwise pomógł innym

Showcase

Pełna elastyczność procesów
Rozwiązania budowane od podstaw

Pełna elastyczność procesów Rozwiązania budowane od podstaw

to Qalcwise

Poznaj naszą platformę no-code i sprawdź wszystkie opcje. Nowoczesne narzędzia są dostosowane do indywidualnych procesów biznesowych. Jesteś zainteresowany, ale nie rozumiesz wszystkiego? Nie martw się, wszystko wyjaśnimy! Sprawdź no-code!

Kiedy najkorzystniej
zastosować platformę no-code

Automatyzacja

performance-icon

Szybkie prototypowanie, budowa MVP

jeśli firma potrzebuje szybko stworzyć prototyp nowej aplikacji lub strony internetowej, to rozwiązania no-code pozwalają na stworzenie prototypu w krótkim czasie i w łatwy sposób.

calendar-all-icon

Automatyzacja procesów biznesowych

wiele firm ma wiele procesów biznesowych, które można zautomatyzować. Rozwiązania no-code pozwalają na tworzenie automatycznych procesów bez konieczności programowania, co pozwala na zwiększenie wydajności i oszczędność czasu i kosztów.

businessperson-icon

Uproszczenie procesów rekrutacyjnych

rekrutacja to proces, który wymaga wiele czasu i zasobów. Rozwiązania no-code pozwalają na stworzenie narzędzi, które ułatwiają zarządzanie procesem rekrutacji i automatyzują wiele jego etapów.

linia-separator
cart-icon

Udoskonalenie działu sprzedaży

platformy no-code pozwalają na szybkie tworzenie narzędzi, które ułatwiają sprzedaż produktów lub usług, np. interaktywnych kalkulatorów, formularzy lub wirtualnych asystentów.

feedback-icon

Tworzenie aplikacji wewnętrznych

wiele firm potrzebuje specjalistycznych aplikacji do zarządzania swoimi procesami biznesowymi. Rozwiązania no-code pozwalają na szybkie stworzenie takich aplikacji, bez konieczności zatrudnienia programistów.

marker-icon

Ułatwienie pracy z danymi

wiele firm posiada duże ilości danych, które trudno jest przetworzyć i analizować. Rozwiązania no-code pozwalają na szybkie i łatwe tworzenie narzędzi do analizy danych bez konieczności programowania.

Kiedy najkorzystniej zastosować platformę no-code

Kiedy najkorzystniej
zastosować platformę no-code

Automatyzacja

zastosowanie platformy

Planowanie i projektowanie

w tej fazie określa się cele i wymagania aplikacji, tworzy się projekt, zdefiniowuje się funkcjonalność i przepływ pracy.

 • Identyfikacja celu
 • Wymagania funkcjonalne

Konfiguracja bazy danych

w tej fazie ustala się strukturę bazy danych i tworzy jej model. Wybiera się narzędzia do przechowywania danych i konfiguruje ich integrację z aplikacją. Dzięki platformie no code Qalcwise ta faza przeprowadzana jest przy użyciu prostych tabel wykorzystujących interface i komendy Excela

 • Określenie struktury danych
 • Ustalenie relacji

Tworzenie interfejsu użytkownika

w tej fazie projektuje się i konfiguruje się interfejs użytkownika. Można użyć gotowych elementów interfejsu lub stworzyć własne, w zależności od potrzeb.

 • Dobór logiki interfejsu
 • Dopasowanie wyglądu do brandu
 • Zbudowanie logicznych i łatwych w użytkowaniu dashboardów

Dodawanie logiki biznesowej

w tej fazie dodaje się funkcjonalność aplikacji, która odpowiada za jej zachowanie i działanie. Można to zrobić za pomocą gotowych narzędzi lub kodu.

 • Dobór logiki biznesowej
 • Implementacja
 • Wdrożenie biznesowych wymagań

Testowanie i wdrażanie

w tej fazie testuje się aplikację, aby upewnić się, że działa poprawnie i spełnia wymagania. Następnie wdraża się aplikację na serwerze lub chmurze, aby była dostępna dla użytkowników.

 • Raporty z testów funkcjonalnych
 • Testy bezpieczeństwa
 • Wdrożenie poprawek